+421 905 291 312
Ražňany č.d.108
piotro@piotro.sk

Nakladanie s nájdenými vecami

Nakladanie s nájdenými vecami

1. Ak nájde vodič taxislužby stratenú vec cestujúceho vo vozidle taxislužby, je povinný ju vrátiť vlastníkovi.
 
2. Ak sa prihlási ten, kto vec stratil alebo zabudol v aute taxislužby a nie sú pochybnosti o dôveryhodnosti jeho tvrdenia, daná vec sa mu náležite odovzdá.
 
3. Nálezca ma právo na náhradu nevyhnutných výdavkov.

Kontakt

+421 905 291 312
Ražňany č.d. 108
piotro@piotro.sk