+421 905 291 312
Ražňany č.d.108
piotro@piotro.sk

Odstúpenie od zmluvy o preprave

Odstúpenie od zmluvy o preprave

1. Dopravca môže od uzatvorenej zmluvy o preprave odstúpiť, ak: nie sú objednávateľom splnené podmienky zmluvy o preprave alebo ustanovenia prepravného poriadku.
 
2. Vodič vozidla taxislužby môže od uzatvorenej zmluvy o preprave odstúpiť, ak:
 
a) cestujúci počas prepravy napriek upozorneniu vodiča vo vozidle taxislužby fajčí, konzumuje jedlo a nápoje;
 
b) manipuluje s príručnou batožinou, novinami, mapou alebo inou vecou, ktorou možno obmedziť výhľad vodiča alebo ohroziť vedenie vozidla taxislužby;
 
c) inak ohrozuje jeho bezpečnosť, znečisťuje interiér vozidla, bezdôvodne mení trasu a cieľ prepravy;
 
d) inak vzbudzuje obavy o bezpečnosť, zdravie a život vodiča alebo spolucestujúcich.
 
3. Cestujúci môže od uzatvorenej zmluvy o preprave odstúpiť, ak dopravca alebo vodič vozidla taxislužby porušil zmluvné podmienky alebo podmienky prepravného poriadku.
 

Kontakt

+421 905 291 312
Ražňany č.d. 108
piotro@piotro.sk