+421 905 291 312
Ražňany č.d.108
piotro@piotro.sk

Preprava batožiny

Preprava batožiny

Každý cestujúci má nárok na prepravu svojej batožiny. Veľkosť a váha batožiny, ktorú dopravca Lukáš Seman – PIOTRO prijme bezplatne k preprave závisí od kapacity vozidla. Všeobecne má cestujúci nárok na prepravu príručnej batožiny (max. 5 kg) a 1 ks cestovnej batožiny o celkovej hmotnosti maximálne 50 kg, alebo 2 ks cestovnej batožiny taktiež o celkovej hmotnosti 50 kg!
 
Druhy batožiny:

a) Príručná batožina – batožina prepravovaná spoločne s cestujúcim v priestore pre cestujúcich. Ako príručná batožina sa pre účely tohto prepravného poriadku rozumie: - kabelka, diplomatka, ruksak -fotoaparát, videokamera, notebook, tablet, mobilný telefón;
 
b) Cestovná batožina – batožina prepravovaná oddelene od cestujúceho, alebo mimo priestoru pre cestujúcich, v priestore určenom na tento účel dopravcom. Cestovná batožina má byť vhodným spôsobom uzamykateľná (napr. batožina so zipsovým uzáverom by mala mať visiaci zámok). V prípade zisteného neoprávneného otvorenia batožiny, ktorá nebola uzamknutá, nebude možné takúto reklamáciu uznať! Každá batožina musí byť označená menovkou s menom a priezviskom, adresou, prípadne telefónnym číslom. Všetky cenné a osobné predmety (napr. šperky, predmety z drahých kovov, fotoaparáty, videokamery, peniaze, doklady, telefóny, tablety, lieky, krehké predmety a pod.) sú prepravované ako príručná batožina v priestore pre cestujúcich.
Lukáš Seman - PIOTRO nenesie zodpovednosť za cenné predmety prepravované v cestovnej batožine. Pre lepšiu a bezpečnejšiu manipuláciu s batožinou a minimalizáciu rizika prípadného poškodenia je potrebné, aby batožina zabezpečovala priestrannosť, ľahkosť a zároveň dostatočnú pevnosť a nepremokavosť. Zároveň sa odporúča, aby si cestujúci zabezpečil vhodným spôsobom batožinu pred poškodením (napr. obalením ochrannou fóliou.)
 

Kontakt

+421 905 291 312
Ražňany č.d. 108
piotro@piotro.sk