+421 905 291 312
Ražňany č.d.108
piotro@piotro.sk

Preprava živých zvierat

Preprava živých zvierat

Žive zvieratá sa prepravujú za nasledujúcich podmienok:
 
Zviera musí byť sprevádzané cestujúcim starším ako 15r. Musí byť prepravované v pevne uzavretej klietke, alebo prepravnom boxe, ktorý si cestujúci musí zabezpečiť sám. Zviera sa prepravuje prevažne v priestore pre batožinu.

Domáce zviera môže byť prepravované aj v priestore pre cestujúcich za nasledujúcich podmienok:
 
-v priestore pre cestujúcich môže byť maximálne jedno zviera;
 
-vodič vozidla a ani cestujúci nesmú mať námietky;
 
-ani jeden z rozmerov schránky so zvieraťom nesmie presiahnuť rozmery_30x40x40_cm;
 
-zviera nesmie byť na obtiaž ostatným cestujúcim (hluk, zápach) a musí byť uzatvorené v klietke, alebo prepravnom boxe.
 
Pes so špeciálnym výcvikom, ktorý poskytuje pomoc cestujúcemu s ťažkým zdravotným postihnutím, je spolu s cestujúcim prepravovaný bezplatne.
 

Kontakt

+421 905 291 312
Ražňany č.d. 108
piotro@piotro.sk