+421 905 291 312
Ražňany č.d.108
piotro@piotro.sk

Vozidlo taxislužby

Vozidlo taxislužby

1. Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré:
 
a) je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla taxislužby, toto číslo musí byť umiestnené vo vozidle taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho;
 
b) je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby, ak ju prevádzkovateľ taxislužby zriadil, inak telefónnym číslom vodiča alebo dopravcu;
 
c) má na pravých predných dverách a vo vnútri vozidla taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho základnú sadzbu cestovného, to neplatí, ak ide o vozidlo taxislužby použité na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy;
 
d) je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku;
 
e) je vybavené pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom žltej farby s nápisom TAXI;
 
f) musí umožniť prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo musí mať batožinový priestor alebo ložný priestor s objemom najmenej 375 dm3.

Kontakt

+421 905 291 312
Ražňany č.d. 108
piotro@piotro.sk